OVK-besiktning Karlstad

Är det dags för en OVK-besiktning i Karlstad?

Vi hjälper dig gärna med detta. Air4You är ett företag med certifiering för att genomföra en OVK-besiktning i fastigheter, byggnader och villor och vi gör alltid jobbet på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.

Behöver du en OVK-besiktning i Värmland i din nybyggda villa? Är ni som BRF i behov av en OVK i era fastigheter – eller är det dags för en OVK i er skola? Vi står redo att rycka ut och hjälpa er med detta.

Genom en OVK-besiktning så lägger ni er i framkant och kan alltid säkerställa att ert ventilationssystem ger er rätt förutsättningar för bättre hälsa, en bättre inomhusmiljö och en bättre prestation.

Välkommen att kontakta oss på Air4You!

Vad är en OVK-besiktning?

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och det finns sedan 1991 krav på att alla byggnader, fastigheter och villor ska ha en sådan utförd – inom givna intervaller som avgörs av vilken typ av byggnad det handlar om samt vilket ventilationssystem som finns.

Anledningen till att det finns krav på en OVK-besiktning i Karlstad – och, givetvis även i övriga Sverige – är att många lokaler de facto har undermåliga ventilationssystem och där man inte mår bra av att vistas. En OVK-besiktning ger dig ett tydligt besked – och även förslag på åtgärder – om hur luften i dina lokaler ser ut.

OVK-besiktning Värmland – kontakta oss idag

Vid en OVK-besiktning så säkerställer vi att det inte finns risk för att föroreningar kan spridas inne i lokalen. Vi kontrollerar att funktionen i ventilationen stämmer överens med gällande föreskrifter – och vi ser över om ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra.

Du som fastighetsägare får ett protokoll som redovisar resultatet av vår utförda OVK-besiktning – och det andra exemplaret skickar vi vidare till Byggnadsnämnden. Ditt ansvar är att se till att protokollet du erhåller placeras synligt i fastigheten.

Vad händer om det finns anmärkningar?

Om det skulle finnas brister i samband med att vi utför en OVK-besiktning så kommer dessa att finnas med i protokollet – och det ligger på ditt bord att åtgärda dessa brister inom en viss tid.

Du kan med fördel välja oss för att åtgärda de problem som finns. Vi är ett heltäckande ventilationsföretag som har lång vana av att arbeta med ventilationssystem och som kan dels reparera och optimera sådana – men som även, om det krävs, kan vidta större åtgärder och hjälpa dig att installera ett nytt system.

OVK-besiktning Värmland – se det som en investering

Många ser en OVK som en onödig utgift och en kostnad som man helst inte vill ta. Det handlar om en kostnad, men det är också en investering. Dels så ger en OVK-besiktning tydliga svar om vilken typ av inomhusmiljö som finns och om vilka förbättringar som kan göras. Dels så ger den också dig en möjlighet att sänka dina kostnader på sikt.

Genom att investera i ett mer modernt ventilationssystem så kan du sänka dina kostnader ganska rejält och det är också något som syns redan från dag ett. Moderna lösningar är mer energisnåla. Man kan även justera och optimera äldre system för en bättre effekt.

Det är en investering även i din egen hälsa. En OVK säkerställer en god inomhusmiljö med frisk, fräsch och cirkulerande luft. Det handlar helt enkelt om något som i grunden är positivt.